آقای محمود رشنواز

مدیر عامل موسسه و رئیس هیئت مدیره

021-88931338موسسه حقوقی حق محور پارسا

مشاور حقوقی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی ​،متخصص در تنظیم قرار داد های تجاری بین اللمللی و داخلی و همچنین ایشان موفق به دریافت گواهینامه هایی با عناوین رسانه و اطلاع رسانی ، زندان زدایی و حبس زدایی ،اقتصاد ، آموزش و پژوهش ، ایثار و شهادت ، تروریسم در پرتو نظرات فقهی مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (دام ظله ) در دانشگاه عدالت گردیده اند..

برای مشاهده گواهینامه های مذبور کلیک کنید
  ما همیشه موفق بوده ایم

متخصصین ما

021-88931338


وکیل پایه یک دادگستری در امورحقوقی و کیفری با 10 سال سابقه کار
ما همیشه موفق بوده ایم

متخصصین ما

021-88931338


وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ما همیشه موفق بوده ایم

متخصصین ما

021-88931338


وکیل پایه یک دادگستری ،استاد دانشگاه پیام نور واحد دماوند و دانشگاه آزاد، فوق لیسانس حقوق عمومی
ما همیشه موفق بوده ایم

متخصصین ما

021-88931338


وکیل پایه یک دادگستری،کارشناس ارشد حقوق بین الملل خصوصی
ما همیشه موفق بوده ایم

متخصصین ما

021-88931338


وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ما همیشه موفق بوده ایم