گواهینامه ها و افتخارات

گواهی نامه و افتخارت
adwards-1
adwards-2
adwards-2
adwards-3
adwards-5
adwards-6
گواهینامه دوره مقدماتی آموزش داوری

گواهینامه دوره مقدماتی آموزش داوری

گواهینامه دوره جامع آموزش داوری (پیشرفته)

گواهینامه دوره جامع آموزش داوری (پیشرفته)

1
2
گواهینامه های حقوقی
adwards-4
موسسه حقوقی حق محور پارسا -حقوق شهروندی​

موسسه حقوقی حق محور پارسا - گواهینامه حقوق شهروندی​

موسسه حقوقی حق محور پارسا : گواهینامه نظارت قانونی

موسسه حقوقی حق محور پارسا : گواهینامه نظارت قانونی

موسسه حقوقی حق محور پارسا:گواهینامه قانون بین المللی

موسسه حقوقی حق محور پارسا:گواهینامه قانون بین المللی

موسسه حقوقی حق محور پارسا: کنگره بین المللی حقوق در ایران

موسسه حقوقی حق محور پارسا: کنگره بین المللی حقوق در ایران

گواهینامه های حقوقی
un4
گواهینامه های حقوقی
گواهینامه های حقوقی
un7
unnamed
222
111
 • گذراندن دوره های تخصصی و دریافت گواهی نامه های آموزشی در رابطه با مسائل روز دنیا :
 • گواهینامه ی زندان زدائی و حبس زدائی
 • تروریسم
 • اقتصاد
 • رسانه و اطلاع رسانی
 • آموزش و پژوهش
 • ایثار و شهادت
 •  اخذ گواهینامه در پرتو نظرات فقهی مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی در دانشگاه عدالت
 • گواهینامه حقوق شهروندی
 • گواهینامه نظارت قانونی
 • گواهینامه قانون بین المللی
 • کنگره بین المللی حقوق در ایران