۱۳۹۵/۰۸/۲۴

حقوق تجارت

سرقفلی در حقوق ایران   پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان […]
۱۳۹۵/۰۸/۲۴

حقوق کار

  ۱- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت […]
۱۳۹۵/۰۸/۲۴

حقوق خانواده

مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه ؟؟ با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن مرد […]
۱۳۹۵/۰۸/۲۴

تفاوت پرونده های حقوقی با کیفری

تفاوت شکایت کیفری باشکایت حقوقی   یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، […]