گواهینامه حقوق شهروندی​

موسسه حقوقی حق محور پارسا: گواهینامه نظارت قانونی
گواهینامه نظارت قانونی
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
دوره داوری پیشرفته​ در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران زیر نظر استاد جناب آقای دکتر حمیدرضا اصلانی
دوره داوری پیشرفته​ در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران زیر نظر استاد جناب آقای دکتر حمیدرضا اصلانی
۱۳۹۶/۰۸/۲۳

گواهینامه حقوق شهروندی​

موسسه حقوقی حق محور پارسا - گواهی حقوق شهروندی​

موسسه حقوقی حق محور پارسا - گواهی حقوق شهروندی​موسسه حقوقی حق محور پارسا - گواهی حقوق شهروندی​